Jysk

Værdifuld indsigt gør JYSK butikkerne mere produktive, rentable og sikre

 

Kompleksiteten af virksomhedens datamængde gjorde, at JYSK skulle skifte til et mere intuitivt og fremtidssikret system. Løsningen blev Splunk, som gør maskindata tilgængelig, anvendelig og værdifuld for alle - uanset hvor data kommer fra.

 

Team Manager, IT Store Operations, Klaus Dhiin

”I JYSK startede vi med at identificere et produkt, som ingen i vores normale hosting kunne klare. Netic var de eneste udbydere af Splunk, og vi tog kontakt, men det var nu ingen skidt ide, for vi oplevede Netic som usædvanligt skarpe. Og de vidste præcis, hvad vi skulle bruge. I startprocessen gav vi dem nok lidt flere grå hår i hovedet, end de gav os”, fortæller Klaus Dhiin, der oplevede Netic som rigtig gode i den afklarende dialog og smidige i sparring og design.
Klaus Dhiin fortsætter: ”Vi er i gang med at skifte fra et gammelt butikssystem til et nyt. Det giver altid mange problemer, f.eks. med frygteligt mange log-filer. Splunk gav os overblikket. Og gav os muligheden for at gå fra reaktiv til proaktiv på f.eks. fejlhåndtering. Tidligere oplevede vi, at når noget gik galt, krævede det et omfattende detektivarbejde, der kunne tage en IT-kyndig fagperson 2-3 dage at finde ud af. Nu tager det 5-10 minutter.”
BIG DATA

Big Data er en samling af data fra mange forskellige enheder, som er placeret rundt omkring i JYSKs IT-infrastruktur. Splunk giver JYSK mulighed for at udnytte disse Big Data ved at gøre dem tilgængelige og brugbare. Dermed er dataene gået fra at være spild af harddiskplads til at blive en ressource, som nu skaber værdi og støtter JYSK i at nå sine forretningsmæssige mål.

 

 

JYSK fik en skalerbar løsning, der gav en række muligheder i flere tempi

 

”Splunk gav os mulighed for både at blæse og have mel i munden!”

 

Team Manager, IT Store Operations, Klaus Dhiin

“Vi har nu værktøjet til at analysere på data, vi har i forvejen. Det har lært os hen ad vejen, at man har mere data, end man tror. Vi bruger Splunk til nøgletal, som f.eks. hvor længe en ekspedition tager og andre parametre omkring kundernes adfærd. Og det giver os et målesystem til varesøgninger og muligheden for at identificere en lang række benchmarks. Systemet rummer tilmed glædelige overraskelser, som ved flere lejligheder har fået os til at udbryde: Kan man også få det ud af det?!”
I JYSK vægter systemets tilgængelighed. Klaus Dhiin fortsætter: ”Vi har skræddersyet Splunk til vores virksomhed med en række dashboards, som giver os mulighed for at se, hvordan de enkelte af vores butikker kører. Splunk er et system, der præsenterer sig pænt og ordentligt. Det skræmmer ikke brugere væk og er nemt og intuitivt at gå til, hvilket er en klar fordel, fordi vi i JYSK har mange ikke-tekniske slutbrugere. Vi startede med at være 5-6 brugere, men er nu oppe på 30-40 stykker.
I dag har vi i JYSK fået det ønskede overblik over vores data og et langt bedre indblik i vores samlede IT-infrastruktur. Det har reduceret vores IT-driftsomkostninger, og samarbejdet med Netic har kørt upåklageligt. De har været dejlige, rolige og solide at arbejde sammen med. Ingen store armbevægelser eller salgsgas her. Vi har kun enkelte gange haft brug for deres support, hvilket jo er en kvalitet i sig selv. Her har Netic været hurtige og effektive. Og det er ellers en mangelvare i IT-branchen,” slutter Klaus Dhiin.