Clicky

FUT

Fælles udbud på telemedicin

Udover at være med til at binde det danske sundhedsvæsen sammen, er Netic leverandør på infrastruktur på FUT – fælles udbud på Telemedicin. FUT er den organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Målet med FUT er at skabe større tryghed og fleksibilitet i behandlingen for borgeren. Dette skal lede til færre indlæggelser og en øget livskvalitet. I første omgang er løsningerne målrettet borgere med svær KOL, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering bliver et tilbud til borgere med KOL i hele landet. På sigt skal andre sygdomsområder også kobles på løsningen.

Infrastrukturen som Netic står for sammen med Systematic og Trifork, opsamler og lagrer data og sikrer dermed deling af data på tværs af landet og sektorer uanset løsning. Derudover tilbyder infrastrukturen en høj grad af standardisering og bedre transparens som skal gøre det nemt for nye sygdomsområder at anvende infrastrukturen.