Clicky

Min Læge

Applikationen der forbinder borgeren og lægen

“Min læge” er en applikation, hvis formål er at gøre det nemt for borgeren at komme i kontakt med sin læge eller en vagtlæge, eller at få nem adgang til en række oplysninger om aftaler, henvisninger, vaccinationer, diagnoser, prøvesvar eller medicin.

“Min Læge” app’en har afsæt i indsatsområdet ’Lægen i lommen – borgerrettet app i almen praksis’ som er en del af strategien “Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022”, som Sundheds- og Ældreministeriet præsenterede i foråret 2018 i samarbejde med Danske Regioner, KL og Finansministeriet.

I takt med digitaliseringen og udviklingen af nye digitale kanaler, vil vores sundhedssystem også ændre sig herefter. Målet med “Min Læge” app’en er at sørge for at borgeren oplever sundhedssystemet som ét, sikkert og sammenhængende netværk der er digitalt samtidig med at være menneskeligt. Dette skulle sikre fleksibel kontakt mellem borgeren og sundhedssystemet, hvor den individuelles behov er i fokus.

Trifork har kombineret omfattende app-udvikling ekspertise med årelang erfaring af digital sundhed, i en app der virker på tværs af otte forskellige it patient systemer. Appen har 117.000 unikke brugere og 16.000 daglige sessioner, hvilket betyder at der er et kæmpe stort behov for at app’en konstant fungerer optimalt. Dette er Netic ansvarlig for, i takt med at vi står for driften af appen.