Clicky

GDPR-compliance

En 360 graders guide fra Netic

Denne guide er til dig, der sidder med ansvaret for at sikre eller vedligeholde overholdelse af General Data Protection Regulation (GDPR) i din virksomhed, og som har spørgsmål til, hvordan dette arbejde skal struktureres.

Måske har I, i jeres virksomhed, et godt overblik over datastrømme, og savner blot input til den tekniske implementering. Måske er jeres eneste udfordring, hvordan I kan dokumentere, at I overholder forordningen. Eller måske er I slet ikke startet på arbejdet endnu.

Den 25. Maj 2018 trådte EU’s nye regler om sikker håndtering af persondata i kraft. I Danmark blev disse regler udmøntet i den nye lov om persondata.

Næsten alle virksomheder kommer i en eller anden grad til at forholde sig til disse regler. Derfor har vi fra Netics side udarbejdet denne guide som en hjælp til virksomheder med at opfylde reglerne.

Guiden skal ikke ses som en fuldstændig drejebog, men uanset hvor langt I er med arbejdet, er vi sikre på, at denne guide vil besvare en stor del af jeres spørgsmål – og give jer input til, hvordan I kan komme videre.

Hvorfor Netic?

Hos Netic forstår vi data. Vi har mange års erfaring med sikker håndtering af personfølsomme data, og vi ved, at GDPR ikke kun handler om regler, men at der skal praktisk erfaring til at sikre overholdelse.

GDPR handler ikke kun om teknik, men faktisk er en stor del af arbejdet slet ikke relateret til det tekniske, men i stedet centreret om processer. Fordi vi har arbejdet med at sikre persondata i mange år, forstår vi, at de gode resultater netop kommer, når der bygges bro mellem teknik og proces. Denne guide afspejler den tankegang.

Læs de 3 trin i guiden

Brug for hjælp? På en 1:1 workshop mellem din virksomhed og Netic kommer vi omkring hele processen og kan udarbejde en plan for, hvordan din virksomhed kan opnå, vedligeholde og dokumentere GDPR-compliance.