Hosting

Fra vores egne datacentre løser vi hostingopgaver i alle størrelser. Passer dit projekt ikke til en af vores mange standardløsninger, designer og håndterer vores professionelle medarbejdere også komplekse specialløsninger.

Netic råder over tre datacentre i Aalborg, der alle er placeret på forskellige lokationer. Der kan endvidere også disponeres over ekstern kapacitet i både København og Aarhus.

De tre lokale datacentre er placeret på adskilte adresser, som forsynes med strøm fra tre forskellige transformatorstationer på elnettet. De to største datacentre anvendes til primær drift og er derfor sikret med fuldt redundante køle- og nødstrømsanlæg med separate dieselgeneratorer. Det tredje datacenter anvendes til backupsystemer, dvs. at backuprobot mv. er placeret separat fra produktionssystemerne. Det tredje datacenter er desuden beskyttet med separat UPS, dieselgenerator og køleanlæg. Al infrastruktur er overvåget 24x7, og der er tegnet servicekontrakter med tilkald på al infrastruktur (f.eks. køling, UPS, dieselgenerator osv.). Ligeledes har Netic dokumenterede procedurer, som gennemføres regelmæssigt for at teste fejltolerancen i al vital infrastruktur i alle datacentre.

Alle datacentre er sikret med elektronisk adgangskontrol med to-faktor-godkendelse af brugere ud over separat fysisk sikring med nøgler. De to primære datacentre har endvidere to separate lag af elektronisk adgangskontrol. Alle datacentre er videoovervågede og udstyret med tyverisikring med automatisk tilkald af vagt. Det primære datacenter er inddelt i flere brand- og sikkerhedszoner med separat adgangskontrol. Det er derfor muligt at tilbyde housing-løsninger, hvor kunder har ubegrænset adgang til aflåste rackskabe med eget udstyr. Alle datacentre er udstyret med højfølsomme aspirationsbaserede branddetekterings- og slukningssystemer, og der er endvidere automatisk tilkald af brandvæsenet.  

Netic's nyeste datacenter er bygget i 2013/2014 og suppleres forsyningsmæssigt med solceller placeret på bygningens tag. Datacentret er designet med en PUE på ca. 1,15, hvorved mindst mulig energi spildes på f.eks. køling uden at gå på kompromis med driftsikkerheden. Datacentret er designet fra bunden med skalering for øje, hvorved kapaciteten kan udvides i trin op til 0,6 megawatt last plus N+1-redundans uden afbrydelser af driften. Netic's sekundære datacenter er bygget i 2009. Netic råder derfor over nye datacentre, som kan dække over kunders behov mange år frem.  

Netic's datacentre er forbundet til internettet gennem tre separate internetforbindelser hos to separate internetudbydere. Hver forbindelse tilbyder pt. en kapacitet på 1 Gbit/sek., men er under udvidelse til 10 Gbit/sek. Forbindelserne er nedgravet med fysisk afstand, hvorved forbindelsen til internettet er sikret mod overgravning. Alle tre datacentre er endvidere koblet sammen via private fuldt redundante fiberforbindelser, som anvendes både til netværkstrafik og storage.

Netic's core-netværk tilbyder fuld redundans på både core-, distributions- og access-lag. Ligeledes beskyttes netværket af redundante firewalls med en kapacitet på op til 10 Gbit/sek. Der tilbydes efter behov endvidere fuldt redundant gigabit-opkobling til det danske Sundhedsdatanet, der er et lukket aftalebaseret krypteret netværk, som relevante parter i sundhedsvæsenet anvender til kommunikation.  

Netic tilbyder drift af servere i egen lokations redundant VMware-baseret virtualiseringsinfrastruktur. Pt. rådes der over en aggregeret kapacitet på ca. 4,5 TB RAM og 700GHz CPU. Kapaciteten overvåges løbende og udvides, når der er behov for dette. Der bibeholdes en vis mængde af kapacitet til skaleringsbehov. Netic råder over lokations redundant Fibre Channel-baseret SAN, som efter behov replikeres synkront mellem de to primære datacentre. Adgang til SAN tilbydes via to adskilte 8 Gbit FC-fabrics, som er tilgængelige i begge primære datacentre. SAN-kapacitet kan udvides løbende med plads- og I/O-kapacitet vha. f.eks. ekstremt hurtige SSD-diske. Afhængigt af behov kan data automatisk migreres mellem lag af SSD samt diske med forskellige kapacitets- og performance-profiler. Der tilbydes også virtuelt partitioneret SAN-adgang vha. tildeling af private cache-segmenter.  

Netic's datacentre samt infrastruktur og systemer overvåges 24x7 af et redundant overvågningssystem. Der alarmeres automatisk ved driftsproblemer døgnet rundt til Netic's døgnvagt, som ligeledes kan kontaktes telefonisk. Netic har en generel ISA 3402 IT-revisionserklæring, der dokumenterer, at den generelle drift samt de anvendte og dokumenterede processer overholder gældende standarder. Dette betyder en stor erfaring indenfor drift af systemer med høje krav til redundans, oppetid, svartider, dokumentation samt processer. Ligeledes foreligger der altid opdaterede beredskabsplaner, som dokumenterer procedurer for genetablering af driften i tilfælde af katastrofale nedbrud. Der er endvidere udført IT-revision på flere enkeltstående projekter i samarbejde med kunder. Netic er medlem af BFIH (Brancheforeningen for IT-hosting virksomheder i Danmark), hvilket sikrer, at Netic's processer, rapportering og produkter lever op til anerkendte og anvendte standarder. 

Netic tilbyder også drift af løsninger i cloud-tjenester eller på hardware placeret hos kunder. Eksempelvis drifter Netic over 100 virtuelle servere i Amazons og Rackspaces cloud-tjenester for forskellige kunder. Netic tilbyder også selvbetjeningsadgang til oprettelse og provisionering af virtuel infrastruktur, virtuelle maskiner samt cloud-baserede tjenester.

  • 100% dansk
  • To primære datacentre + backup
  • Energieffektiv
  • Forberedt til udvidelse
  • State-of-the-art komponenter
  • BFIH certificeret