Applikationen der forbinder borgeren og lægen

Back

Kunde

Min Læge

Branche

Sundhedspleje

“Min læge” er en applikation, hvis formål er at gøre det nemt for borgeren at komme i kontakt med egen læge eller en vagtlæge, eller at få nem adgang til en række oplysninger om aftaler, henvisninger, vaccinationer, diagnoser, prøvesvar eller medicin.

“Min Læge” app’en har afsæt i indsatsområdet ’Lægen i lommen – borgerrettet app i almen praksis’ som er en del af strategien “Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022”, som Sundheds- og Ældreministeriet præsenterede i foråret 2018 i samarbejde med Danske Regioner, KL og Finansministeriet.

I takt med digitaliseringen og udviklingen af nye digitale kanaler, vil vores sundhedssystem også ændre sig herefter. Målet med “Min Læge” app’en er at sørge for, at borgeren oplever sundhedssystemet som et sikkert og sammenhængende netværk, der er digitalt og menneskeligt på en og samme tid. Dette skulle sikre fleksibel kontakt mellem borgeren og sundhedssystemet, hvor den individuelles behov er i fokus.

Trifork har i app'en kombineret omfattende ekspertise i app-udvikling med årelang erfaring inden for digital sundhed. App'en virker på tværs af otte forskellige it-patientsystemer, har 117.000 unikke brugere og 16.000 daglige sessioner. Dermed er der et kæmpe stort behov for at den konstant fungerer optimalt. Dette er Netic ansvarlig for, i takt med at vi står for driften af app'en.

Vil du vide mere?