ISO/IEC 27001:2022 certificering

Vi er ISO/IEC 27001-certificeret i henhold til de internationale standarder.

Vi er ISO/IEC 27001-certificeret i henhold til de internationale standarder.

Certificering i informations- og cybersikkerhed

ISO/IEC 27001:2022 er primært en certificering i informations- og cybersikkerhed, og den opstiller en række krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar i forbindelse med informationssikkerhed.

Med certificeringen følger det synlige bevis for, at vi:

  • Kan håndtere de risici, der er forbundet med datahåndtering.
  • Kan strukturere og beskytte data, der ejes og/eller håndteres af os.
  • Er risikobevidste og proaktivt kan identificere og adressere eventuelle svagheder.

Desuden forpligter vi os til at respektere best-practise i forhold til principper og procedurer som det står skrevet i de internationale ISO/IEC-standarder.

Certifikatet er gældende i tre år (til december 2026), og som en del af proceduren, når man er ISO/IEC-certificeret, lægger auditor vejen forbi os en gang årligt. Dette sker, dels for at sikre, at vi overholder standarderne, dels for at vejlede os i forhold til implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af vores interne arbejdsgange.

image