image

Kultur og værdier i Netic

Netics vision er at drive kritisk IT-infrastruktur - og det må gerne være både kompliceret, besværligt og under kraftig udvikling. Hvis alle kunne gøre det, var der ikke behov for os.

Netics vision er at drive kritisk IT-infrastruktur - og det må gerne være både kompliceret, besværligt og under kraftig udvikling. Hvis alle kunne gøre det, var der ikke behov for os.

Vores værdier

Vi har defineret tre værdier i Netic, som vi mener, er grunden til, at vi skaber varig værdi og kan agere hurtigt i samarbejde med vores kunder.

  • Åbent samarbejde
  • Tillid og ansvarlighed
  • Faglighed og kvalitet

Vi har et åbent samarbejde både internt og med vores kunder. Det kan vi have, fordi vi har tillid til hinanden, vi tager ansvar og har vores faglighed og kvalitet med i alt, vi laver.

Alle medarbejdere støtter op og værner om værdierne; de er nemlig en del af den kultur, som kendetegner Netic. En kultur, hvor samarbejde og sammenhold er nøgleordene og hvor vi både kan være ambitiøse og have det sjovt. Det kan du læse mere om her.

Med værdierne som en implementeret del af vores daglige arbejde, garanterer vi, at ydelser fra Netic er af højeste kvalitet, at de tilgodeser kundernes behov, og at de lever op til de krav, der stilles til os.