Hosting

Baseret på vores mangeårige erfaring med hosting funderet i vores certificerede datacentre i Danmark, kan du nyde godt af fordelene ved at samarbejde med os. Vi sørger for at tage os af din it-infrastruktur. Så kan du tage dig af din forretning.

Baseret på vores mangeårige erfaring med hosting funderet i vores certificerede datacentre i Danmark, kan du nyde godt af fordelene ved at samarbejde med os. Vi sørger for at tage os af din it-infrastruktur. Så kan du tage dig af din forretning.

Datacentre med veldokumenteret høj driftssikkerhed

Netic tilbyder hosting af servere eller løsninger i et af vores fem datacentre - alle placeret i Danmark. I alle datacentre lagres data med ekstrem høje krav til sikkerhed, pålidelighed og tilgængelighed - og vi har årelang erfaring med hosting og drift for en række af Danmarks største virksomheder, bl.a. indenfor sundheds- og finanssektoren.

Netic har fem datacentre, der alle har en veldokumenteret høj driftsstabilitet. De testes løbende efter best-practise-udviklede ISO-procedurer. Vi sikrer compliance via fuld end-to-end-kontrol over og indsigt i infrastrukturen, og vi opererer i henhold til vores Information Security Management System, som bygger på ISO27001 og 27002. Eksterne revisorer gennemfører ISAE 3402- og ISAE 3000-revisioner (persondata), som kan stilles til rådighed for vores kunder efter behov.

De fem datacentre er placeret inden for en overkommelig afstand, der understøtter forskellige disaster recovery-scenarier, og alle er forbundet med private fibre. Desuden har vi på et af datacentrene backup af alle løsninger og der er fiber til backup-lokationen fra de andre centre. Alle datacentrene er beskyttet af to separate lag af adgangskontrol og alle rum er indbrudsbeskyttet med videoovervågning og tyverialarmer, der er tilkoblet et eksternt vagtværn.

Det er jeres garanti for 100 % oppetid og datasikkerhed til jeres systemer, kundedata mv.

Bæredygtig hosting

I samarbejde med Coromatic har Netic opført et af Nordens mest energieffektive datacentre, DC5 på Aalborg Havn. Det har vi gjort, dels fordi vi oplever stigende efterspørgsel på grønne databehandlingsløsninger, dels fordi kravene til databehandling i dag ikke kun omfatter drifts- og datasikkerhed, men også bæredygtighed.

Datacentret har en kapacitet på 1MW og leverer grønne og vedvarende dataløsninger til vores kunder. Centret overholder den høje Tier 3-standard, hvilket i praksis betyder, at centrets komponenter og redundante systemer har adskilte forsyningsveje for internet, strøm og køling.

image

Med den nye teknologi er Netic på forkant med kravene til datacentre, inklusive klima, miljø og grøn omstilling. DC5 drives udelukkende på strøm fra vedvarende energikilder, som f.eks. danske vindmøller, hvilket sikrer, at ressourceforbruget er så lavt som muligt. Der anvendes f.eks. frikøling og energieffektive variable EC-blæsere.

Når data lagres i centret, bruges kun 8% mere energi end det, IT-udstyret bruger. Det betyder en PUE (Power Usage Efficiency) på ca. 1,08 og en meget lav CO2-udledning.

image

Et fuldt GDPR- og Schrems II-kompatibelt setup

I sommeren 2023 har EU-Kommissionen vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for overførsler af personoplysninger fra EU til USA (Schrems II). Dette har fremskyndet efterspørgslen efter et EU-kompatibelt suverænt cloud-tilbud, der kan understøtte udviklere og applikationer på samme måde som det, der leveres fra de store datacentre. Vores Managed Kubernetes platform-as-a-service kan bruges fra vores danske datacentre og/eller infrastrukturer, hvilket resulterer i et fuldt GDPR- og SCREMS II-kompatibelt setup.

Grønne forpligtelser

Hos Netic bruger vi enorme mængder strøm i vores datacentre, og vores kunder efterspørger i stigende grad muligheden for at deres it-løsninger understøttes af grøn energi. Da miljøet samtidig kalder på, at vi tager hensyn, giver det ekstremt god mening, at vi tænker i grønnere baner.

Set i det lys har vi siden 1. marts 2020 forpligtet os til at købe CO2-neutral og bæredygtig energi fra vindmøller.

Her ved siden af ses det seneste af vores klimacertifikater, der dækker en fireårig periode fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2025.

image

Brug for hjælp til hosting?

Peter Vadsholt

Sales Director

Henrik Winther Staffe

Senior Account Manager