Clicky

Spar Nord Bank

Spar Nord Bank

Større driftssikkerhed og -stabilitet til Danmarks femtestørste bank

 

Spar Nord havde behov for større driftssikkerhed og -stabilitet for deres 400.000 kunder i hele landet. Desuden ønskede de høj sikkerhed, en fleksibel løsning og en grøn profil. Derfor lejer banken 16 racks i et dedikeret rum i Netics topsikrede datacenter på en fremtidssikret aftale.

Spar Nord har lejet sig ind i Netics datacenter for at opnå størst mulig driftssikkerhed og -stabilitet. Centret opfylder desuden bankens ønske om at have sit eget rum uden driftsmæssigt ansvar. Derudover ligger centret tæt ved bankens hovedsæde og har den rette grønne profil med fokus på energieffektivitet.

 

Vi ønskede fleksibilitet, og med Netic er der ikke langt fra beslutning til eksekvering. De er professionelle, uhøjtidelige, har en passende størrelse og modsat mange andre hostingfirmaer er de specialister, der kan rådgive om og levere andre ydelser. Vi har derfor samlet det hele hos en leverandør, der forstår vores forretning“, fortæller

Kristian Majland Abelsen
It-driftschef, Spar Nord

 

Aftalen sikrer driftsstabilitet flere år frem og kan nemt skaleres op og ned, uden at Spar Nord skal betale for det på forhånd. “Vi har fået det, som vi ønskede. Skulle vi have bygget vores eget, ville det være tæt på denne løsning, men her behøver vi ikke at tænke på den daglige drift“, slutter Peter Holmgren, teamleder i Spar Nord.

Datacenter med veldokumenteret høj driftssikkerhed

I dag er høj driftssikkerhed blevet en forudsætning for enhver virksomhed, og stadig flere efterspørger 100 % oppetid og datasikkerhed til deres systemer, kundedata osv.

Netics datacentre har en veldokumenteret driftsstabilitet. Netic har to primære skalerbare datacentre med redundant UPS-beskyttet strømforsyning, standby-dieselgenerator, redundante køleanlæg, aspirationsbaseret røg/branddetektering og gasbaseret brandslukning.

Netics nyeste og største datacenter kan skalere til 600kW it-last. Datacentrene har redundante 10Gbit/s internetforbindelser fra flere forskellige internetudbydere og der er ligeledes redundant fiber direkte mellem datacentrene.

Alle større fiber-/internetudbydere er tilstede i Netics datacentre, hvis der er behov for dedikerede redundante forbindelser. Datacentrene er beskyttet af to separate lag af adgangskontrol og alle rum er indbrudsbeskyttet med tyverialarmer og ligeledes videoovervåget.

Tyverialarmerne er tilkoblet eksternt vagtværn. Netic råder også over en tredje lokation, som anvendes til backup af løsninger, som driftes i de to primære lokationer. Der er fiber til backup-lokationen fra begge primære datacentre.

Datacentrene drives og testes løbende for at sikre en sikker og stabil service efter procedurer udviklet på baggrund af best practice indenfor området (ISO27001). Netics drift revideres årligt eksternt efter standarderne ISAE3402 og ISAE3000 (persondata).

Datacentrene er designet med energieffektivitet for øje dels for at sikre at ressourceforbruget er så lavt som muligt og for at sikre en grøn profil. Der anvendes f.eks. frikøling og energieffektive variable EC-blæsere.

Netics nyeste datacenter har en effektivitetsgrad (PUE) på ca. 1,25 (25% overhead ift. it-last) og forsynes delvist med vedvarende energi i form af solceller på taget af bygningen. Netic leverer alle ydelser fra co-location/housing i kvarte, halve og hele racks til dedikerede datacenterrum med op til 16 racks forsynet med redundant strøm.

Netic leverer også infrastruktur som service og managed hosting samt konsulentydelser. Spar Nord har et dedikeret datacenterrum med redundante fiberforbindelser i Netics nyeste datacenter.