Drift, service og support af fællesoffentlig, tværsektoriel infrastruktur

Back

Kunde

TDC Erhverv

Branche

Infrastruktur

TDC Erhverv fortsætter driften af Videoknudepunktet i samarbejde med Netic

I 2024 har MedCom gennemført et offentligt EU-udbud med forhandling om driften af den fællesoffentlige og tværsektorielle infrastruktur VDX, også kaldet Videoknudepunktet. Udbuddet angik drift, service og support af VDX-infrastrukturen, inklusive videolicenser. Den 2. maj blev der underskrevet kontrakt med vinderen af udbuddet. Vinderen blev den eksisterende VDX-leverandør TDC Erhverv, der de næste 5 år fortsat skal varetage driften af VDX - sammen med Netic.

VDX blev etableret i 2009 og muliggør videokonsultationer mellem alle danske patienter og deres praktiserende læger. Anvendelsen af VDX i det danske sundhedsvæsen og i den direkte patient- og borgerkontakt gør, at VDX er en kritisk infrastruktur.

I den nye kontrakt er der lagt vægt på sikkerhed, driftsstabilitet, høj kvalitet og en god service. Desuden omfatter den nye kontrakt også driftsplatformen for VDX-API’et, som i stigende grad er blevet driftskritisk for de tilsluttede parters anvendelse af VDX.

image
Vi har forlænget vores aftale med Netic, fordi de i den seneste samarbejdsperiode levede fuldt op til vores krav og forventninger i forbindelse med driften af VDX. Da vi har at gøre med en kritisk infrastrukturløsning, er det altafgørende med en partner, der sikrer høj grad af datasikkerhed, stabil drift, god kvalitet og 24/7 service. Det får vi hos Netic.

Jesper Stig Mølbak Christensen

Sales Director, TDC Erhverv