Fælles Udbud på Telemedicin

Back

Kunde

FUT

Branche

Sundhedspleje

Udover at være med til at binde det danske sundhedsvæsen sammen, er Netic leverandør på infrastruktur på FUT – Fælles Udbud på Telemedicin. FUT er den organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Målet med FUT er at give borgeren større tryghed og fleksibilitet i behandlingen. Dette skal lede til færre indlæggelser og en øget livskvalitet. I første omgang er løsningerne målrettet borgere med svær KOL, for hvem telemedicinsk hjemmemonitorering bliver et tilbud i hele landet. Med tiden skal andre sygdomsområder også kobles på løsningen.

Infrastrukturen som Netic står for sammen med Systematic og Trifork, opsamler og lagrer data og sikrer dermed deling af data på tværs af landet og sektorer - uanset løsning. Derudover tilbyder infrastrukturen en høj grad af standardisering og bedre transparens som skal gøre det nemt for nye sygdomsområder at anvende infrastrukturen.

Vil du vide mere?