Clicky

Politik

Netics COVID-19 politik

Opdatering 27. april

Netic er nu så småt ved at åbne op igen. Medarbejderne er velkomne på kontoret, men opfordres stadig til at optræde ansvarligt og i øvrigt til stadighed at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Som led i dette er det nu tilladt at holde fysiske møder, både internt og eksternt, men Netic opfordrer fortsat til at fysiske møder begrænses i videst muligt omfang.

I øvrigt følger Netic fortsat alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger, på nær én: Hvis man selv eller personer i ens nærmeste familie udviser symptomer på Covid-19, må man ikke møde på kontoret, men skal arbejde hjemmefra, så længe man ikke sygemelder sig.

Opdatering 12. marts

Efter aktivering af Netics Beredskabsplan d.d. har Netic konstateret at alle kommunikationsveje til vores kunder virker efter hensigten og at beredskabet fungerer. Dette gælder også for de kritiske systemer, som Netic drifter for sundhedsmyndighederne.

Vi har derfor aflyst beredskabet, men fortsætter naturligvis med at monitorere situationen løbende og retter os stadig efter retningslinjerne fra de danske myndigheder.

Netics øvrige forholdsregler vedrørende Coronavirus/COVID-19 består stadig – herunder vores nødberedskab af medarbejdere med nøglekompetencer som beskrevet nedenfor.

Vigtig opdatering 12. marts

Coronavirus/COVID-19 – aktivering af Beredskabsplan

Netic har dd. besluttet at aktivere vores Beredskabsplan af forebyggende årsager. Vi er i normal drift, og hverken systemer eller medarbejdere er berørt af Coronavirus/COVID-19.

Vi opdaterer løbende på LinkedIn og Facebook samt på vores hjemmeside. Hvis du er kunde og har spørgsmål eller af andre årsager er nødt til at kontakte Netic, så tag fat i din vanlige kontaktperson hos Netic, eller gå ind på www.netic.dk/kontakt.

Opdatering 11. marts 2020

Set i lyset af Statsministerens udmeldinger har Netic valgt at implementere en række opdateringer til vores COVID-19 politik.

Netic følger de danske myndigheders anbefalinger i forhold til den generelle situation vedrørende COVID-19, og derfor er det naturligt for os at iværksætte følgende foranstaltninger:

1. Frivillig hjemmearbejde for alle

Fra og med i morgen d. 12. marts og i første omgang 2 uger frem, har alle medarbejdere i Netic mulighed for, men ikke pligt til, at arbejde hjemmefra.

Netic opfordrer alle medarbejdere med børn til ikke at sende dem i institution i morgen, men at beholde dem hjemme.

Børn må ikke medbringes på kontoret

2. Alle møder med eksterne afholdes pr. video eller aflyses

Netic har videofaciliteter, der er tilgængelige for medarbejdere, der arbejder hjemmefra, samt i de fleste mødelokaler på Netics kontorer. Derfor skal alle møder afholdes pr. video. Afholdes der møder, hvor dette måske ikke er muligt, aftaler de involverede direkte med kunden, hvordan mødet evt. kan afvikles.

3. Generelle opfordringer

Netic henstiller kraftigt til, at alle medarbejdere indstiller alt unødig fysisk samvær med “fremmede” samt deltagelse i større forsamlinger – herunder især at undgå offentlig transport, offentlige motionscentre osv. i videst mulige omfang.

 

 1. marts 2020

Set i lyset af de seneste begivenheder vedrørende sygdommen Coronavirus 2019 (Covid-19), gør Netic alt det, vi kan, for at sikre at vores ansatte, vores kunder, vores partnere og andre interessenter alle tager de nødvendige skridt til at minimere risikoen for at blive smittet og smitte andre.

Netic opdaterer løbende vores retningslinjer for at vores ansatte og vores kunder kan føle sig sikre og for at beskytte virksomheden og vores arbejdsmiljø – og sidst men ikke mindst for at sikre, at vi som virksomhed ikke bidrager til panik og spredning af virussen.

Som et overordnet princip, vil Netic som virksomhed følge de generelle anbefalinger fra WHO, Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og de danske myndigheder.

De retningslinjer som vi følger er:

1.    Hygiejne – Best Practice

 • Vi respekterer de anbefalede hygiejnetiltag: Vask hænder ofte og/eller brug af håndsprit
 • Håndsprit forefindes i flere fællesområder i Netics kontorer i Aalborg, Aarhus og København
 • Host og nys i arm/albuebøjning
 • Hygiejneplakater er ophængt på alle Netics kontorer

2.    Sygdom

 • Hvis en medarbejder er syg, skal vedkommende blive hjemme, kontakte sin direkte leder og aftale forholdsregler (f.eks. arbejde hjemmefra i en periode på 14 dage efter raskmelding og foretage temperaturmåling to gange dagligt).
 • Hvis en medarbejder har mistanke om at vedkommende er særligt modtagelig overfor infektion, eller har behov for at undgå infektion af andre grundlæggende årsager, skal vedkommende diskutere muligheden for at arbejde hjemmefra med sin direkte leder

3.    Rejserestriktioner

For forretningsrejser for Netic

 • Alle rejser til identificerede højrisikoområder (Kina, Hong Kong, Italien, Iran, Sydkorea) er aflyst (dette inkluderer også rejser med mellemlandinger i højrisikoområder).
 • Al anden rejseaktivitet – specielt via lufthavne – skal minimeres og ændres til andre typer af møder hvis muligt
 • Hvis en medarbejder har været (enten privat eller forretningsrelateret) i nogle af de identificerede risikozoner, eller hvis en medarbejder har været i tæt kontakt med personer, der kommer fra risikoområder, skal vedkommende blive hjemme og arbejde derfra i en periode på 14 dage samt foretage temperaturmåling to gange dagligt.
 • Medarbejdere skal holde sig opdaterede om listen over højrisikoområder, hvis de planlægger at rejse. Senest opdaterede liste kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar. Udenrigsministeriets generelle rejsevejledninger og forholdsregler vedrørende rejser til udlandet kan læses her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/. Hvis der er forskel på listen over højrisikoområder herover og listen på Sundshedsstyrelsens hjemmeside, er det til enhver til Sundhedsstyrelsens liste, der vil være gældende.

For private rejser

 • Alle ovennævnte punkter skal følges, samt:
 • Alle medarbejdere har pligt til at dele private rejseaktiviteter med deres direkte leder for at kunne beslutte eventuelle karantænehandlinger (f.eks. arbejde hjemmefra)
 • Overvej at udsætte eller aflyse rejseplaner – specielt via lufthavne – og aftal med nærmeste leder hvilke forholdsregler der skal tages for at minimere risikoen for smitte, hvis der vælges at rejse

4.    Konferencer og større møder

 • Undgå konferencer og andre større forsamlinger
 • Fra sag til sag vil Netics ledelse afgøre, hvorvidt der skal deltages i lokale begivenheder

5.    Interne møder samt kundemøder

 • Vær opmærksom på kunder og disses interne politikker og retningslinjer
 • Som konsulentvirksomhed arbejder Netic-medarbejdere ofte on-site hos kunder – ofte i længere tid ad gangen. Netics medarbejdere har pligt til at være særligt opmærksomme på kundens retningslinjer, og på at følge disse til enhver tid – også hvis disse retningslinjer er strengere end vores egne. Kontakt kunden hvis der hersker tvivl om, hvor kundens retningslinjer findes
 • Besøgende hos Netic vil blive bedt om at bekræfte, at de ikke har befundet sig i en eller flere af de identificerede risikoområder indenfor de sidste 14 dage. Hvis dette ikke kan bekræftes, vil der blive foretaget en ledelsesmæssig vurdering af eventuelle forholdsregler
 • Når der indkaldes til møde, bør der overvejes om mødet kan holdes online ved brug af Google Hangouts, Zoom eller Skype
 • Netics medarbejdere har pligt til at tage passende forholdsregler når der fysisk hilses på eller holdes sammenkomster med kollegaer eller kunder (vink gerne hej og farvel i stedet for kram eller håndtryk)
 • Indtil de lokale myndigheder eventuelt anbefaler andet, fraråder Netic ikke mindre møder eller sammenkomster, så længe sektionerne 1 og 2 i denne politik overholdes

Er du kunde hos Netic?

Hvis du er kunde i Netic, kontakt da venligst din normale Netic kontakt, hvis du har spørgsmål til Netics politik på området eller vores stillingtagen til smitterisikoen.

Nødberedskab

Netic har som reaktion på udviklingen vedrørende COVID-19 besluttet at etablere et nødberedskab af medarbejdere med nøglekompetencer, der i en 14-dages periode vil arbejde hjemmefra. Disse medarbejdere vil – mens de er en del af nødberedskabet – i videst mulige omfang undgå tæt kontakt med fremmede, samt undgå offentlig transport og offentlige steder.

Efter den første 14-dages periode, vil nødberedskabet fortsætte som en turnusordning så længe der er behov herfor. Hvor længe dette vil være, vil Netic løbende vurdere på baggrund af informationer fra de danske myndigheder samt dialog med flere af vores driftskunder.