Clicky

Politik

Netics COVID-19 politik

Netic følger de danske myndigheders anbefalinger i forhold til den generelle situation vedrørende COVID-19.

Generelt om Netic og Covid-19

Netic gør naturligvis alt det, vi kan, for at sikre at vores ansatte, vores kunder, vores partnere og andre interessenter alle tager de nødvendige skridt til at minimere risikoen for at blive smittet og smitte andre.

Netic opdaterer løbende vores retningslinjer for at vores ansatte og vores kunder kan føle sig sikre og for at beskytte virksomheden og vores arbejdsmiljø – og sidst men ikke mindst for at sikre, at vi som virksomhed ikke bidrager til panik og spredning af virussen.

Som et overordnet princip, vil Netic som virksomhed følge de generelle anbefalinger fra WHO, Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og de danske myndigheder.

De retningslinjer som vi følger er:

1.    Hygiejne – Best Practice

 • Vi respekterer de anbefalede hygiejnetiltag: Vask hænder ofte og/eller brug af håndsprit
 • Håndsprit forefindes i flere fællesområder i Netics kontorer i Aalborg, Aarhus og København
 • Host og nys i arm/albuebøjning
 • Hygiejneplakater er ophængt på alle Netics kontorer

2.    Sygdom

 • Hvis en medarbejder er syg, skal vedkommende blive hjemme, kontakte sin direkte leder og aftale forholdsregler (f.eks. arbejde hjemmefra i en periode på 14 dage efter raskmelding og foretage temperaturmåling to gange dagligt).
 • Hvis en medarbejder har mistanke om at vedkommende er særligt modtagelig overfor infektion, eller har behov for at undgå infektion af andre grundlæggende årsager, skal vedkommende diskutere muligheden for at arbejde hjemmefra med sin direkte leder

3.    Rejserestriktioner

For forretningsrejser for Netic

 • Al rejseaktivitet – specielt via lufthavne – skal minimeres og ændres til andre typer af møder hvis muligt
 • Hvis en medarbejder har været (enten privat eller forretningsrelateret) i nogle af de identificerede risikozoner, eller hvis en medarbejder har været i tæt kontakt med personer, der kommer fra risikoområder, skal vedkommende blive hjemme og arbejde derfra i en periode på 14 dage samt foretage temperaturmåling to gange dagligt.
 • Medarbejdere skal holde sig opdaterede om listen over højrisikoområder, hvis de planlægger at rejse. Senest opdaterede liste kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar. Udenrigsministeriets generelle rejsevejledninger og forholdsregler vedrørende rejser til udlandet kan læses her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/. Hvis der er forskel på listen over højrisikoområder herover og listen på Sundshedsstyrelsens hjemmeside, er det til enhver til Sundhedsstyrelsens liste, der vil være gældende.

For private rejser

 • Alle ovennævnte punkter skal følges, samt:
 • Alle medarbejdere har pligt til at dele private rejseaktiviteter med deres direkte leder for at kunne beslutte eventuelle karantænehandlinger (f.eks. arbejde hjemmefra)
 • Overvej at udsætte eller aflyse rejseplaner – specielt via lufthavne – og aftal med nærmeste leder hvilke forholdsregler der skal tages for at minimere risikoen for smitte, hvis der vælges at rejse

4.    Konferencer og større møder

 • Undgå konferencer og andre større forsamlinger
 • Fra sag til sag vil Netics ledelse afgøre, hvorvidt der skal deltages i lokale begivenheder

5.    Interne møder samt kundemøder

 • Vær opmærksom på kunder og disses interne politikker og retningslinjer
 • Som konsulentvirksomhed arbejder Netic-medarbejdere ofte on-site hos kunder – ofte i længere tid ad gangen. Netics medarbejdere har pligt til at være særligt opmærksomme på kundens retningslinjer, og på at følge disse til enhver tid – også hvis disse retningslinjer er strengere end vores egne. Kontakt kunden hvis der hersker tvivl om, hvor kundens retningslinjer findes
 • Besøgende hos Netic vil blive bedt om at bekræfte, at de ikke har befundet sig i en eller flere af de identificerede risikoområder indenfor de sidste 14 dage. Hvis dette ikke kan bekræftes, vil der blive foretaget en ledelsesmæssig vurdering af eventuelle forholdsregler
 • Når der indkaldes til møde, bør der overvejes om mødet kan holdes online ved brug af Google Hangouts, Zoom eller Skype
 • Netics medarbejdere har pligt til at tage passende forholdsregler når der fysisk hilses på eller holdes sammenkomster med kollegaer eller kunder (vink gerne hej og farvel i stedet for kram eller håndtryk)
 • Indtil de lokale myndigheder eventuelt anbefaler andet, fraråder Netic ikke mindre møder eller sammenkomster, så længe sektionerne 1 og 2 i denne politik overholdes

Er du kunde hos Netic?

Hvis du er kunde i Netic, kontakt da venligst din normale Netic kontakt, hvis du har spørgsmål til Netics politik på området eller vores stillingtagen til smitterisikoen.

Vi opdaterer løbende på LinkedIn og Facebook samt på vores hjemmeside. Hvis du er kunde og har spørgsmål eller af andre årsager er nødt til at kontakte Netic, så tag fat i din vanlige kontaktperson hos Netic, eller gå ind på www.netic.dk/kontakt.