image

Sundhed og Life Sciences

Netic er driftsoperatør på store dele af det digitale sundhedsvæsen. Vi bidrager dermed til at skabe et borgernært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

Netic er driftsoperatør på store dele af det digitale sundhedsvæsen. Vi bidrager dermed til at skabe et borgernært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

På daglig basis varetager Netic driften af infrastruktur, der er i berøring med data fra over 500.000 danske borgere.

På daglig basis anvender over 100.000 ansatte i sundhedssektoren systemer, som Netic varetager driften af.

image

MedCom

Læs casen om hvordan Netic er driftsoperatør på det netværk, der binder lægehuse, hospitaler, kommuner, regioner og apoteker sammen.

MedCom
image

ATAH

Læs casen og bliv klogere på, hvordan Netic varetager driften af det kliniske beslutningsstøttesystem ATAH, der mindsker medicineringsfejl og sørger for, at patienter får den rette behandling.

ATAH
image

FUT

Læs casen og find ud af, hvordan Netic, udover at være med til at binde det danske sundhedsvæsen sammen, er leverandør af infrastrukturen på FUT – Fælles Udbud af Telemedicin.

FUT
image

Min Læge

Læs casen om, hvordan Netic varetager driften af Min Læge-app'en. Med app'en kan alle borgere nemmere komme i kontakt med deres læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Min Læge

Digitalisering er den mest markante forandringskraft i vores tid, hvorfor det er en nødvendighed at virksomheder på tværs af brancher digitaliserer deres processer. Dette gør sig også gældende for sundhedsvæsenet.

Det danske sundhedsvæsen udveksler data for hundredetusinder af mennesker hver eneste dag, mellem læger, hospitaler, kommuner, apoteker og private klinikker. Disse parter er alle tilsluttet Sundhedsdatanettet. MedCom, der ejes af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, er ansvarlig for dette netværk.

Netic er driftsoperatør på sundhedsdatanettet – og på andre dele af den digitale rygrad i Danmarks sundhedsvæsen. Dette arbejde varetager vi i samarbejde med en række softwarevirksomheder i en model, som vi har anvendt med succes i en længere årrække.

Du kan læse mere om Triforks arbejde med sundheds-IT her.

image

Sikkerhed, Compliance og Legal

Systemer der indeholder oplysninger om borgernes sundhedstilstand er selvsagt kritiske. Derfor skal disse systemer sikres. Ikke kun fordi det er god latin at gøre det, men naturligvis også fordi vi skal og vil leve op til myndighedernes krav i forhold til GDPR og databeskyttelse.

Netic har arbejdet med kritiske data i stort set hele vores levetid. Derfor ved vi, hvad der skal til for at overholde disse krav og sikre, at borgernes sundhedsdata ikke falder i de forkerte hænder.

Har du spørgsmål til, hvordan Netic sikrer kritiske oplysninger, eller vil du gerne vide mere om, hvordan Netic kan hjælpe dig med disse opgaver, er du velkommen til at tage fat i os.

Health Tech

Det er ikke kun for det offentlige, Netic har med sundheds-IT at gøre. Vi hjælper også danske software-virksomheder i Health Tech-branchen med en lang række opgaver.

Disse opgaver spænder bredt. Det kan være drift af applikationer, klargøring til drift og hjælp til entry på fremmede markeder for sundheds-IT, herunder eksempelvis hjælp til HIPAA-compliance samt at få godkendelse af det enkelte lands sundhedsmyndigheder.

image

Hvad er HIPAA?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) er en lov, der sætter standarder for at beskytte patienters medicinske oplysninger i sundhedsvæsenet i USA.
Lovforslaget, som blev underskrevet i 1996, ændrede den måde, hvorpå sundhedsoplysninger blev håndteret. Lovforslaget skabte standarder for elektroniske krav og sikrede sikkerhed og fortrolighed af patientinformation.

Netic har assisteret danske health tech virksomheder med dokumentation og overholdelse af de krav, der stilles, for at være HIPAA-compliant.

Godkendelse af udenlandske sundhedsmyndigheder

Netic har hjulpet danske softwarevirksomheder med at få overblik over kravene i det enkelte land og indgået i operativt samarbejde med kunden om overholdelse af kravene, så godkendelse kunne opnås.

Dette har blandt gjort sig gældende for FDA (U.S. Food and Drug Administration), der er ansvarlig for godkendelse af fødevarer, kosttilskud, lægemidler, kosmetik, medicinsk udstyr og blodprodukter i USA.

Fælles Medicinkort. Netic er driftsoperatør på den landsdækkende service, der indeholder alle danskeres medicinforbrug

Den Nationale Service Platform. Netic er driftsoperatør på den landsdækkende platform for services, der interagerer med sundhedssystemer på alle niveauer.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om Netics arbejde med sundhedsvæsenet, så udfyld formularen her og bliv kontaktet af CEO Steen Jensen