Agil driftspartner binder det danske sundhedsvæsen sammen

Back

Kunde

MedCom

Branche

Sundhedspleje

image
Jeg kan ikke komme i tanker om nogen udfordringer. Vi har meget høje krav til oppetid, og dem honorerer Netic uden problemer. I alle de år, vi har arbejdet sammen, kan jeg ikke huske, at jeg har taget kontrakten ned fra hylden for at checke SLA’erne. Det er jo en god indikator på, at det kører.

Lars Hulbæk

CEO, MedCom

MedCom & Sundhedsdatanettet

Du kender måske ikke MedCom og Sundhedsdatanettet. Til gengæld har du næsten med garanti draget nytte af deres ekspertise og daglige arbejde med at udveksle danskernes sundhedsdata.

Måske har du fået foretaget en blodprøve, der er blevet analyseret på et sygehuslaboratorium hvorefter laboratoriesvaret er lagt på sundhedsjournalen. Eller måske har du blot været ved læge og efterfølgende apoteket for at hente receptpligtig medicin.

Det danske sundhedsvæsen udveksler data for titusinder af mennesker hver eneste dag. Mellem læger, hospitaler, kommuner, apoteker og private klinikker. Parter, der alle er tilsluttet Sundhedsdatanettet.

MedCom, der ejes af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, er ansvarlige for dette netværk, og er dermed den digitale rygrad i det danske sundhedsvæsen.

Uden et velfungerende netværk til transport af sundhedsdata ville simple ting som at ordinere medicin tage længere tid og koste meget mere.

image
Vores setup virker, fordi vi fra både MedComs og Netics side hele tiden har haft en keep it simple-tilgang til både design, arkitektur og drift. Vi gør ikke tingene mere besværlige, end de i virkeligheden er. I bund og grund er det et netværk, som er sat i system. Det skal være nemt samtidig med at det er sikkert, og det har Netic formået at leve op til.

Lars Hulbæk

Direktør, MedCom

Det rette miks af ITIL og agilitet

Netic har været en del af MedComs driftspartnerlandskab siden 2009, hvor Netic efter EU-udbud kom ind som underleverandør til en af Danmarks større netværksvirksomheder, der står for den fysiske infrastruktur.

Netics rolle i driften af Sundhedsdatanettet er desuden vokset undervejs - fra blot at være underleverandør, til at have indtaget en mere central rolle.

image
image
Vi har altid været meget glade for Netic. De har en professionel og ITIL-baseret tilgang til opgaven som de formår at koble med en agilitet, som man typisk ikke finder ret mange steder. Da vi gen-udbød platformen i 2017, blev resultatet at Netic blev vores single-point-of-contact på hele driften.

Lars Hulbæk

CEO, MedCom

Større krav fordrer det rette mindset

Tiden står ikke stille – ej heller for MedCom. Sikringen af danskernes sundhedsdata har altid været i højsædet. Men de senere år er problemstillingen blevet mere aktuel, da trusselsbilledet har ændret sig samtidig med at nye forordninger stiller større krav. Derfor skal Netic til stadighed bevare sin agilitet og arbejde for at være på forkant med udviklingen.

image
image
Det er naturligvis vigtigt, at man kan honorere de øgede krav, men det, der også er vigtigt, er, at man ikke glemmer, at vi også er der for at levere. Når forudsætningerne ændrer sig hurtigt, kan der godt være en tendens til, at man går i limbo og fokuserer for ensidigt på ændringerne. At kunne levere i det scenarie fordrer agilitet hos både os selv og hos vores driftspartner. Der er vi sikre på, at vi med Netic har den helt rigtige partner.

Lars Hulbæk

CEO, MedCom

MedCom VDX

MedCom ejer ud over Sundhedsdatanettet også systemet Videoknudepunktet – også kaldet MedCom VDX. Videoknudepunktet er en fællesoffentlig infrastruktur, der muliggør video som integreret del af det fællesoffentlige sundhedsarbejde.

MedCom VDX fik øget aktualitet i forbindelse med Coronakrisen i foråret 2020, da det i samarbejde med sundhedsmyndighederne, Danske Regioner og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blev besluttet, at Videoknudepunktet skulle understøtte videokonsultationer mellem alle danske patienter og deres praktiserende læger. Dette sker gennem app'en Min Læge, der er udviklet af Trifork med Netic som driftsoperatør fra vores egne datacentre i Aalborg.

image

Forinden lanceringen af videokonsultationer skulle Videoknudepunktet igennem en større hardware-opgradering, nødvendiggjort af det potentielt meget store antal af samtidige videokonsultationer. Da Videoknudepunktets infrastruktur allerede er placeret i Netics datacentre, var det naturligt at det blev Netic, der varetog denne opgave. På grund af Coronakrisen var der en kort deadline på opgraderingen, som Netic til trods herfor, lykkedes godt med.

image
Vi er meget glade for Netics hurtige, fleksible og engagerede hjælp, i hvad der var en meget akut situation både for os og for hele det danske sundhedsvæsen. Det bekræfter os i, at vi samarbejder med den rigtige leverandør.

Lars Hulbæk

CEO, MedCom

Vil du vide mere?