Clicky

Penetration Test

Grundig gennemgang af din infrastrukturs sikkerhed

Hvad er en penetration test?

En penetration test er en grundig gennemgang af en virksomheds infrastruktur. Det typiske scenarie vil være, at Netic agerer ondsindet hacker der skal forsøge at bryde ind i din virksomheds systemer ved at tage alle (eller aftalte) midler i brug. Vi kan blandt andet udføre angreb med henblik på:

Phishing, fysisk adgang til systemer, udnyttelse af sårbart software, diverse social engineering metoder og sniffing. Vi udfører ikke DOS eller DDOS angreb under en penetration test.

Specifikke angrebsvinkler kan aftales, eller det kan aftales at tage alle midler i brug for at få det mest realistiske billede af sårbarhederne.

 

Hvorfor skal min virksomhed have udført en penetration test?

En penetration test er den ultimative måde at få testet sin infrastrukturs generelle sikkerhed. Ved at teste potentielle angrebsvinkler imod din virksomhed bliver virksomhedens reelle angrebsflade visualiseret, og virksomheden vil efterfølgende kunne lukke potentielle huller/sårbarheder.

Arbejdet afsluttes altid med både en skriftlig og mundtlig rapportering med håndgribelige anbefalinger til forbedring af sikkerhedsniveauet.

Vi benytter os af internationalt anerkendte metodikker til udførelse af penetrationstesten og vi skræddersyer og/eller udvider gerne vores fremgangsmåde hvis det er relevant for din virksomhed.

Læs mere om Netics ydelser indenfor it-sikkerhed

Hos Netic er vi eksperter i it-sikkerhed. Vi bygger bro mellem governance og teknik og giver dig den kontrol, der sikrer, at du bevarer kontrollen over din forretning.

Læs mere om mulighederne her

Tag en snak med os

Udfyld formularen, hvis du vil høre mere om Netics penetration tests, så kontakter Anders dig.