Clicky

 

Sundhed og Life Sciences

Netic er driftsoperatør på store dele af det digitale sundhedsvæsen. Vi bidrager dermed til at skabe et borgernært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.


Over 500.000 danske borgeres data er i berøring med Netic-driftet infrastruktur på daglig basis.

 

Netic-driftede systemer anvendes af over 100.000 ansatte i sundhedssektoren dagligt

Netic som driftsoperatør – udvalgte systemer

 

MedCom

Læs hele casen om hvordan Netic er driftsoperatør på det netværk, der binder lægehuse, hospitaler, kommuner, regioner og apoteker sammen.

ATAH

ATAH er et klinisk beslutningsstøttesystem, der hjælper/støtter med medicinering og medicineringsfejl. Driften af dette system står Netic for.

FUT

Udover at være med til at binde det danske sundhedsvæsen sammen, er Netic leverandør på infrastruktur på FUT – fælles udbud af Telemedicin. 

Min Læge

’Min Læge’ er en app, der giver alle borgere mulighed for nemmere at komme i kontakt med deres læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Digitalisering er den mest markante forandringskraft i vores tid, hvorfor det er en nødvendighed at virksomheder på tværs af brancher digitaliserer deres processer. Dette gør sig også gældende for sundhedsvæsenet.

Det danske sundhedsvæsen udveksler data for hundredetusinder af mennesker hver eneste dag, mellem læger, hospitaler, kommuner, apoteker og private klinikker. Disse parter er alle tilsluttet Sundhedsdatanettet. MedCom, der ejes af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, er ansvarlig for dette netværk.

Netic er driftsoperatør på sundhedsdatanettet – og på andre dele af den digitale rygrad i Danmarks sundhedsvæsen. Dette arbejde varetager vi i samarbejde med en række softwarevirksomheder i en model, som vi har anvendt med succes i en længere årrække.

Sikkerhed, Compliance og Legal

Det er klart, at systemer der indeholder oplysninger om borgernes sundhedstilstand er kritiske. Derfor skal disse systemer sikres. Ikke kun fordi det er god latin at gøre det, men naturligvis også fordi der er strenge krav fra myndighedernes side til sikring af disse data.

Netic har arbejdet med kritiske data i stort set hele vores levetid. Derfor ved vi, hvad der skal til for at overholde disse krav, og sikre at danskere borgeres sundhedsdata ikke falder i de forkerte hænder.

Dette er kun blevet mere aktuelt med de opdateringer, der i 2018 kom til håndteringen af personoplysninger i form af GDPR.

Har du spørgsmål til, hvordan Netic sikrer kritiske oplysninger, eller vil du gerne vide mere om, hvordan Netic kan hjælpe dig med disse opgaver, er du velkommen til at tage fat i os.

Health Tech

Men det er ikke kun for det offentlige, Netic har med sundheds-IT at gøre. Netic hjælper nemlig danske software-virksomheder i Health Tech-branchen med en lang række opgaver.

Disse opgaver spænder bredt. Det kan være drift af applikationer. Klargøring til drift. Hjælp til entry på fremmede markeder for sundheds-IT, herunder eksempelvis hjælp til HIPAA-compliance samt at få godkendelse af det enkelte lands sundhedsmyndigheder.

Hvad er HIPAA?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) er en lov der sætter standarder for at beskytte patienters medicinske oplysninger i sundhedsvæsenet i USA.

Lovforslaget som blev underskrevet i 1996, ændrede den måde sundhedsoplysninger blev håndteret, skabte standarder for elektroniske krav og sikrede sikkerhed og fortrolighed af patientinformation.

Netic har assisteret danske health tech virksomheder med dokumentation og overholdelse af de krav, der stilles, for at være HIPAA-compliant.

Godkendelse af udenlandske sundhedsmyndigheder

Netic har assisteret danske softwarevirksomheder med overblik over kravene i det enkelte land og indgået i operativt samarbejde med kunden om overholdelse af kravene, så godkendelse kunne opnås.

Dette har blandt gjort sig gældende for FDA (U.S. Food and Drug Administration), der er ansvarlig for godkendelse af fødevarer, kosttilskud, lægemidler, kosmetik, medicinsk udstyr og blodprodukter i USA.

 

 

Netics yderligere referencer indenfor sundheds-IT i Danmark

Sundheds-IT

Den Nationale Service Platform

Netic er driftsoperatør på den landsdækkende platform for services, der interagerer med sundhedssystemer på alle niveauer.

Fælles Medicinkort

Netic er driftsoperatør på den landsdækkende service der indeholder alle danskeres medicinforbrug

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om Netics arbejde med sundhedsvæsenet, så udfyld formularen her og CEO Steen Jensen vil kontakte dig.